מפרצת (מיפרצת) היא התרחבות מקומית של
הדופן בגלל חולשתה ושילוב עם לחץ דם. התרחבות חולנית בדופן של עורק. מפרצת
באב העורקים עלולה לגרום לקרע בדופן אב העורקים, או ללחוץ על כלי הדם היוצאים ממנו
ולגרום לאוטם באיברים אותם הם מזינים. בחלק מהמקרים הדבר ניתן לתיקון על-ידי
ניתוח. מפרצת חדרית עלולה להתפתח בדופן החדר השמאלי אחרי אוטם בשריר הלב, ולהוביל
לאי-ספיקת לב או לפקקת בתוך המפרצת.

 

ניווט בספר

לב בריא