מוות של חלק מן התאים של איבר או של
רקמה, או של כל התאים, שנגרם על-ידי מחלה, פציעה, פגיעה כימית, או הפרעה באספקת
הדם (ראה נמק - גנגרנה).

ניווט בספר

לב בריא