היצרות
השסתומים של הלב. גורמת ללב להתאמץ יתר על המידה. כשהמצב חמור ניתן להחליף את
השסתום הפגום בשסתום מלאכותי, או בשסתום מלבו של יונק כלשהו (חזיר, בדרך-כלל).
הבעיה הנפוצה ביותר מסוג זה היא צניחה של השסתום המיטרלי.

ניווט בספר

לב בריא