שיטה לבדיקת תפקוד החדר השמאלי ותנועת
דופן הלב, על-ידי הזרקת חומר רדיואקטיבי - טקנציום- 99 - ליצירת
הדמיה של הדם בתוך הלב בנקודות ספציפיות במחזור הלב, תוך שימוש באלקטרוגרדיוגרף,
מצלמת גאמא

לב בריא