עורקים משני צדי הצוואר, המובילים דם
מהלב אל המוח. חסימה בעורקי התרדמה, עלולה לגרום להופעת אירוע מוחי. זיהוי של
היצרות קשה בעורקי התרדמה, מחייב פנייה לכירורג כלי דם ו/או תוספים טבעיים.

ניווט בספר

לב בריא