העורקים הכליליים -   Coronary
Arteries
(או הקורונאריים) הם העורקים המקיפים את הלב
ומספקים דם ללב.

ניווט בספר

לב בריא