פעימות
לב מהירות ובלתי-סדירות. כשהלב מפרפר הוא לא שואב ולא מזרים דם, דבר העלול לגרום
למוות מהיר. כדי לגרום לקצב הלב לחזור לפעילותו הסדירה יש לטפל מיד באמצעות הלם
חשמלי. קצב לב משובש ניתן להחליף בקוצב לב מלאכותי, איתו החולה מסוגל לחיות ללא
בעיות מיוחדות.

ניווט בספר

לב בריא