חסימה של וריד שטחי על-ידי קרישי דם.
גורמת  לנפיחות, אודם וכאב מקומי. לרוב
חולף לבד במהלך חודש עד חודשיים, אך יש 
לפנות לכירורג כלי דם כדי לקבל טיפול.

ניווט בספר

לב בריא