פקקת כתוצאה מקרישי דם במערכת הוורידים
העמוקה של הרגל. הפקקת  גורמת לנפיחות חד
צדדית של הרגל וכאב ללא סימנים חיצוניים . 
יש לטפל בתרופות למניעת קרישה כדי למנוע סיבוכים אפשריים כמו תסחיף ריאתי .

ניווט בספר

לב בריא