פקקת 
בוורידים השטחיים (SVT), היא
חסימה של וריד שטחי על-ידי קרישי דם. גורמת 
לנפיחות, אודם וכאב מקומי. לרוב חולף לבד במהלך חודש עד חודשיים, אך
יש  לפנות לכירורג כלי דם כדי לקבל טיפול.
תרופות להמסת קרישים ותרופות למניעה.

ניווט בספר

לב בריא