היווצרות קרישי דם בתוך כלי הדם. גורמים
לחסימה בזרימה ותגובה מקומית דמוית דלקת, המתאפיינת בכאב אודם מקומי ורגישות.

ניווט בספר

לב בריא