החדרת צנתר דרך עורק במפשעה, כדי לצלם
את כלי הדם בגוף. אם מזהים  היצרות קשה או
חסימה, ניתן לעתים להרחיב את כלי הדם, או להסיר את החסימה  במהלך הצינתור, וזאת על ידי הכנסת בלון שירחיב
את כלי הדם או קפיץ (סטנט)  שישמור את כלי
הדם פתוח לאחר הפעולה.

ניווט בספר

לב בריא