סימן
שנשאר אחרי ריפוי של פצע, כי הרקמה שניזוקה אינה מסוגלת לתקן את עצמה בשלמות, והיא
מוחלפת ברקמת חיבור לא תקינה.

ניווט בספר

לב בריא