כיס
או קפל בקרום הלב או בדופן של וריד. צניפים אחדים יוצרים מסתם. כאשר הדם זורם
אחורה, הצניפים מתמלאים ומתרחבים וכך סוגרים את המסתם ואינם מאפשרים את זרימת הדם.

ניווט בספר

לב בריא