קרדיומיופתיה הינה
התנוונות של שריר הלב; לעתים מדובר במחלה תורשתית.

ניווט בספר

לב בריא