כמעט
תמיד מדובר בבעיה בשסתומי הלב שאינם נסגרים לגמרי. תופעה זו אינה מעידה תמיד על
מחלה. רשרושים ניתן לשמוע (בעזרת סטתוסקופ) במקרים רבים אצל ילדים וקשישים בריאים.

ניווט בספר

לב בריא