דליפת
דם מכלי הדם אל פנים חלל הגוף. מצב זה יכול להיות מסוכן, שכן הוא גורם לאיבוד מהיר
של דם אך לעתים הוא אינו מורגש. שטף דם שאינו מטופל עלול לגרום להלם.

ניווט בספר

לב בריא