ארבעת
שסתומי הלב עלולים "לדלוף". כשהדליפה קלה מסוגל הלב לעמוד בכך ללא
סימפטומים מיוחדים, אם הדליפה חמורה, היא גורמת ללב להתאמץ ולהיחלש.

ניווט בספר

לב בריא