סתימת באחד העורקים המובילים אל המוח עקב
תסחיף, שהוא בדרך- כלל קריש דם שנוצר במקום מרוחק. גורם לשבץ מוחי.

ניווט בספר

לב בריא