נטייה לקרישיות
מוגברת של הדם, עקב חוסר או פגם גנטי בגורמי קרישה שונים.

ניווט בספר

לב בריא