אחד הגורמים בתהליך הקרישה. הוא פועל כאנזים
והופך את החומר הלא-פעיל פרותרומבין לאנזים הפעיל תרומבין.

ניווט בספר

לב בריא