תרופה שמתנגדת להשפעות מערכת העצבים
הסימפתטית. תרופות אלה משמשות לטיפול ביתר לחץ דם ולהגנה על הלב.

ניווט בספר

לב בריא